Drobečková navigace

Ochranné systémy proti zamrzání

Systém ochrany se jednoduše montuje, je flexibilní a lze ho přirovnat ke stavebnici. Je oblíbený také pro svou výjimečnou spolehlivost a bezpečnost. Vznik požáru je vyloučený, kabely se nemohou přehrát ani při překřížení.

Systém ochrany je navržen tak, aby zahřívání probíhalo jen tehdy, pokud je to potřeba a jen tam, kde je to skutečně zapotřebí. Klesne-li okolní teplota, samoregulační topné kabely začnou generovat více tepla. Pokud se okolní teplota zvýší, množství vytvářeného tepla se sníží. S použitím kompatibilních termostatů Raychem je možné dosáhnou úspory energie až 80 %.

Cenová kalkulace zdarma Realizované projekty

Výhody ochranných systémů proti zamrzání

Sníh a náledí na chodnících, nakládacích rampách, příjezdových cestách, schodech a jiných přístupových místech mohou představovat závažný problém, způsobovat zpoždění, nehody a značné finanční škody. S naší širokou škálou řešení ochrany venkovních ploch vás ale nic z toho nemusí trápit.

Nabízíme kompletní řešení ochrany jakýchkoli povrchů, které je nutné zabezpečit před hromaděním sněhu a ledu. Produkty jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky pro komerční, průmyslovou i bytovou výstavbu. Řešení mají dlouhou životnost, rychle, snadno a jednoduše se montují na rozličné stavební povrchy – beton, písek, asfalt, atd. Zajistíme, aby plocha zůstala bez sněhu a náledí při jakémkoli profilu země.

Systém ochrany před zamrznutím zajišťuje stálé proudění vody zabraňující tomu, aby tekutiny v potrubí nebo ventilech zamrzly. Samotná izolace nemůže zcela ochránit potrubí před promrznutím – když je vystaveno teplotám pod bodem mrazu, může dojít k jejich prasknutí a závažným škodám. Samoregulační topný kabel Raychem, spolu s příslušnou izolací a inteligentními řídícími jednotkami, zabraňují promrznutí potrubí a tím jej chrání.

Inteligentní systém, to jsou nízké investiční náklady a také ekonomický a efektivní provoz. Je-li teplota v bezprostředním okolí samoregulačního kabelu nízká, pak se jeho topný výkon zvyšuje. Dosáhne-li teplota okolí topného kabelu vysokého stupně, pak jeho výkon klesá prakticky k nule.

Varianty ochranných systémů

Ochrana potrubí před zamrzáním

Z kohoutků neteče voda, trubky a ventily jsou poškozené, zatéká – to jsou důsledky nedostatečné ochrany potrubí vystaveného teplotám pod bodem mrazu. Vzrůstá potřeba častých oprav, které se neobejdou bez finančních výdajů a často i narušení funkčnosti objektu. Systém ochrany před zamrzáním potrubí zajišťuje efektivní řešení!

Samoregulační topný kabel ve spojení s příslušnou tepelnou izolací chrání vodovodní potrubí, hydranty, požární systémy a potrubí s topným olejem i jinými tekutinami před zamrznutím. Topný kabel se jednoduše upevňuje pod tepelnou izolaci přímo na potrubí. Tam, kde běžný termostat zapne topné kabely na 100 % času, náš „inteligentní“ ovladač je zapíná pouze na určený časový úsek a tím dochází značným ke úsporám energie.

Udržování teploty užitkové vody

S jednopotrubním systémem odpadá nutnost složitého projektování spojeného s cirkulačním systémem či instalací cirkulačního potrubí, potřeba zpětného potrubí, ventilů nebo čerpadel – systém je bezúdržbový, protože nemá žádné mechanické části, které se opotřebovávají.

Tepelné ztráty, které je třeba v systému vykompenzovat, jsou menší, protože vznikají pouze na přívodním potrubí, na kterém je upevněn topný kabel. Odpadá rovněž napájení cirkulačních čerpadel, čímž znovu dochází k úspoře. Systém jednotlivých potrubí může být používán s kotlem menšího výkonu, nevrací se studená voda z cirkulace a díky tomu je ohřev vody efektivnější.

Ochrana okapů a svodů před zamrzáním

Tání a opětovné tuhnutí ledu může poškodit střechy a okapy – voda, která se kvůli ledu hromadí v odtokových cestách, může protékat přes vnější stěny nebo zatékat do stěn, těžké rampouchy mohou padat na zem a ohrožovat chodce. Těmto rizikům se ale dá předejít.

Komplexní samoregulační systém s elektrickým topným kabelem představuje v zimních podmínkách spolehlivou ochranu před poškozením ledem a sněhem. Umožňuje hladký odtok vody, tajícího sněhu a ledu z okapů a okapových svodů, zároveň zamezuje vzniku nebezpečných rampouchů a ledových převisů. Chrání střešní krytiny, okapy a odtokové trubky před shromažďováním sněhu a působením zamrzající vody.

Samoregulační topný kabel může být ukládán v okapech v nevelkých odstupech, bez rizika přehřátí nebo poškození. Samoregulační efekt šetří energii prostřednictvím automatického zvyšování topného výkonu v ledové vodě a jeho zmenšování v suchém ovzduší.

Ochrana venkovních ploch před sněhem a ledem

Led a sníh pokrývající chodníky, nakládací rampy, vjezdy, schody a jiné přístupové cesty v komerční či bytové zástavbě může vést k poškození vozidel, zranění osob, zamezení bezpečného používání únikových cest a dalším situacím ohrožujícím zdraví či způsobujícím finanční ztráty. Nabízíme kompletní řešení ochrany jakýchkoli povrchů, které je nutné zabezpečit před hromaděním sněhu a ledu. Každé řešení je doplněno o inteligentní systém řízení poskytující uživateli ekonomické využití systému a jeho kontrolu.

Kontaktujte nás

Nabízíme vám jedinečnou možnost zpracování projektu přímo na míru a nezávazný technický návrh s cenovou kalkulací ZDARMA. Připravíme pro vás návrhy řešení na dodávku a montáž inteligentního podlahového vytápění, elektrického podlahového vytápění a ochranných systémů proti zamrzání.